امید ی برای پیشرفت شهر

سرانجام فرماندار تعیین شد و خوشبختانه این ماجرا چنان رقم خورد که انتظار می رفت

بالاخره بیدگل هم سهمی در اختیارات و تصمیم گیری های شهر داشته باشد

باید هم همین طور باشد  شهر ما نیروهای انسانی شایسته و خبره  زیادی دارد که می توانند

مسئولیتهای شهر را عهده ار شوند و البته باید تعادل در استفاده از نیروها را با توجه به گزینه

شایسته سالاری مد نظر داشت تا اتحاد و وحدت چاشنی توان و استعدادها شود و شهر در تمام

جهات یشرفت و ترقی نماید.

شورا باید طوری مسایل را تدبیر کند که یک شورای آران و بیدگلی به حساب اید و فرماندار

باید به شهر و مسایل شهری و مشکلات مردم به طریقی نگاه نماید که یک فرماندار آران و

بیدگلی باشد.

اگر قرار باشد شورا آرانی و فرماندار بیدگلی باشد و طرز فکر هم چنین باشد وضعیت به

گونه ای رقم خواهد خورد که استعدادها و پتانسیل های موجود در شهر به مهره ها ی سوخته

وبی اثری تبدیل خواهند شدواین یک تجربه تلخی خواهد بود.

توانی که باید برای پیشرفت و ترقی شهر قدم بردارد صرف مسایل واهی و بیخودی خواهد شد

که آیندگان به آن خواهند خندید و برنامه های ما مضحکه و ابزار مزاح و شو خی آنها خواهد

شد.

اما اگر فرماندری و شورا شهر دست به دست هم دهند بدون هیچ گونه تعصب و خود خواهی

تصمیم گیری نمایند تجربه انتخابات شورا و انتخاب فرماندار همیشه به یادها خواهند ماند

که آرانی و بیدگلی می توانند با هم کار کنند هر چند این در شورا سوم ثابت شده بود 

استاندار متوجه شد که آران و بیدگل نیروهای متخصص و کار آمدی در تمام زمینه های

شهری و ادار ی و ... دارد ولی ما هنوز به دنبال اشخاصی هستیم تا از مناطق دیگر شهر مان

را اداره کنند.

آران و بیدگل شده سکوی پرتاب اشخاصی که برای مدیریت شهر از مناطق دیگر میایند و این

نتجیه اختلافهای کذایی و دورغینی است که برخی برای حفظ منافعاشان باعث می شوند

ای کاش به این خودباوری و اعتماد به نفس می رسیدیم که مسولیتهای شهر مان را خودمان

می توانیم بپذیریم .

ای کاش طوری رفتار می کردیم تا بحث ها و جدلهایمان باعث نشود دیگران برای ما تصمیم

بگیرند برای ما مسئول از مناطق دیگر مشخص کنند.

مسئولیتهای شهر البته اگر از نیروی بومی منطقه باشد بهتر است به شرط اینکه جنگهای

بچگانه و تعصبات احمقانه جلو ای امر مهم را نگیرد.

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

 

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
ممد

چرا درشورای قبلی نمی نوشتی اکثریت مردم سهم ندارند وقتی که شورای قبلی بیابانها را آسفالت می کر د ننوشتی فلان کوچه فلان خیابان خراب است شما رفتید بیابان اسفالت می کنید کمی انصاف را رعایت کنید