سپاسگزاری

جناب آقای محمد امیدی 

از تمام زحماتی که شما برای دانش آموزان دبیرستان خدمتی در این دوسالی که در

سمت معاون پرورشی دبیرستان بودید تقبل کردید متشکریم

امیدوارم همیشه شاد باشی و خندان

/ 1 نظر / 34 بازدید
محمد

سلام. من هم برای ایشان آرزوی موفقیت دارم. همیشه لبش خندان بود