سید فخرالدین حسینی

خدا رحمت کند سید فخرالدین را

واقعا جایش در چنین روزهایی خالی است 

 

/ 3 نظر / 59 بازدید
چهل حصاران

خدا رحمتش كنه سيد فخرالدين خونه شون نزديك خونه ما پدريم بود خيلي مرد مظلوم و خوش برخوردي بود گوشه و كنار هم ميشنيدم همسايه ها هم تعريف از اخلاق خوب او ميكنند البته نه پس از مرگش بلكه در زمان حياتش...! روحش شاد و يادش گرامي باد

محمد

سلام. جایش خالی!‌ برای شادی روحش فاتحه و صلوات

عقیقی بیدگلی

سلام ایشالا از خدا هرچه میخواهی بهت بده اشک را در چشمانمان جاری کردی امروز داشتم یکی از دست نوشته هایش مبنی بر دلسوزیها و دغدغه هایش برای بیدگل را میخواندم خدا رحمتش کند مردم بیدگل نشناختد آنهایی را که باید بشناسند