مدرسه امسالم

خداوند توفیقی داده تا هر از چند گاهی به دلیل ضعف و ناتوانوایی در انجام وظایفم

مدرسه ام را تغییر دهم تا کسی از این نقطه ضعف های من چیزی متوجه نشود و

تابخواهند بفهمند فلانی دیگر کاری نمی تواند بکند مدرسه ام راعوض کرده ام

امسال را درخدمت امامم بله مدرسه امام

مدرسه ای با 162 دانش آموز 

162 دانش آموز که باید توانی چند برابر هزینه اشان کرد تا بتوانند راه خود

رابیابند 

با تجربه اندک خود متوجه استعداد ها و توانایی ها بالقوه این دانش آموزان شده ام 

می گویند مدرسه امام همون که تو میر عماده بله دانش آموزان مدرسه امام 

بهترین دانش آموزان دبیرستان در چند سالی که در دبیرستان بودم از همین

میرعمادبودند بهترین دانش آموزان من از همین مدرسه هاشمیه بودند

آنها اگر بخواهند و موقعیت تحصیل و شرایط مناسب برایشان مهیا باشد از بهترین

هاهستند باید کمکشان کرد باید برایشان وقت گذاشت

باید آسب شناسی کرد چرا این دانش اموزان تا مقطع راهنمایی پیشرفت چشمگیری

دارند البته با توجه به امکانات و شرایط منطقه ای و خانوادگی انها

و بعد از آن سیر نزولی را درپیش می گیرند منظورم خدای ناکرده کم کاری

کارکناندبیرستان نیست.

مگر نه این که هر چه دانش آموز کمتری باشد می توان بهتر نظارت کرد و بیشتر

نتیجهگرفت.

دانش آموز از آخرین نقطه بیدگل برای شرکت در رشته فنی به آخرین نقطه آران

می رود این دانش آموز را چه کسی آنجا می شناسد که چه مشکل خانوادگی دارد و

با چه مراقبتهایی به این نقطه تحصیل رسیده است .

والدین دانش آموز به خاطر مسافت طولانی و دغدغه های رفت و آمد به مدرسه

فرزندشرامجبور به شرکت در رشته های نظری می کند وقتی از او می پرسی

چرا می گوید راهش نزدیک است و خاطرم آسوده تر

در دوره مدیریت قبلی آموزش و پرورش بدون هیچ گونه تعصبی این مساله رابیان

کردم

چرا نباید در این طرف شهر یک هنرستان و یا یک دبیرستان - هنرستان باشد

وقتی که پیش دانشگاهی حذف شد و راحت می توانستیم کد آموزشگاه را به عنوان

یک دبیرستان حفظش کنیم.

تنهاجوابی که به من داده شد این بود خیر پیدا کنید تا هنرستان بسازد.

اگر یک هنرستان در این طرف شهر در نظر گرفته شود و آمار دانش اموزان

دبیرستانکمتر شود البته نظارت بیشتر و دقیق تر می شود در نتیجه دانش اموزی

که به خاطردوریراه ترک تحصیل می کند ویامجبور به انتخاب رشته غیر دلخواه

می کند موقعیتشبهتر می شود

باید به این نکته هم اشاره کنم همش امکانات نیست ولی اکر امکانات مهیا باشد

می توان نتیجه بهتر گرفت .

/ 2 نظر / 39 بازدید
علی اکبری

مدرسه امام درمیرعماد نیست درمحله امامزاده علی اکبراست البته دانش اموزان از میرعمادهم می ایند

همشهری

سلام یکی از مدارس رادو شیفت کنند بجایش یک مدرسه را هنرستان کنند یا برای اولین باریک خانه اجاره کنند طوری نمی شود شما پیگیری کنید۰